"אני לא יכולה לשנות את כוון הרוח, אבל אני יכולה לכוון את המפרשים שלי כך שתמיד אגיע ליעד שלי"