LAKEVIEW CENTER

Lakeview Center, Tampa, Florida

סוג הנכס

משרדים

מיקום

2,018,670 $

שווי הנכס

26,140,981 $

סוג הנכס

משרדים

מיקום

2,018,670 $

גודל הנכס

189,785 SF

על הפרויקט

רכישת נכס מסחרי מניב בטמפה פלורידה בשנת 2018 תמורת הסך של 21,750,000 $.

מיקומו המיוחד של הנכס בתוך סביבה ירוקה הצופה לאגם מלאכותי, מצד אחד, ובין כבישים מרכזיים, מצד שני, כמו גם יחס חניה של 6 חניות ל 100 sf (נדיר ביותר כיום) הופכת את הנכס לבעל נתונים נדירים בעיר טמפה. הנכס מתאפיין בקומות רחבות במיוחד, המתאימות למרכזי שירות והזמנות. כיום קיימים בטמפה שבעה נכסים כאלה כאשר הביקוש עולה על ההיצע.

הנכס, בן שלוש קומות, בשטח בנוי של כ- 189,785 SF, נבנה בשנת 1984 ומשתרע על שטח של 19.3 דונם, וכולל זכויות בניה נוספות.

הנכס נרכש בתפוסה מלאה. השוכרת העיקרית בנכס, מאז שנת 2013, היא חברת HPS HealthPlan Services, Inc – חברת שירותי ביטוח בריאות מובילה בתחום. חוזה השכירות הקיים כולל אופציה להארכת החוזה בחמש שנים נוספות בתוספת משמעותית לדמי השכירות.

אזור טמפה קוטלג כאחד מתוך עשרים המקומות המובילים בצמיחה כלכלית בארה"ב. בשנים האחרונות, נוספו בטמפה עשרות אלפי משרות חדשות, נתון המצביע על צמיחה כלכלית מואצת של האזור כאשר מחירי השכירות והביקוש למשרדים עולה בהתאמה.

כנגד ההשקעה בנכס למשקיעינו הוקצו מניות בשותפות המחזיקה את הנכס כאשר המשקיעים נהנים מחלוקה רבעונית של רווחים ובעת מימוש הנכס, יהיו זכאים המשקיעים לרווחים נוספים בגין עליית ערך הנכס (אפסייד) בתוספת לחלוקות הרבעוניות, כך שהתשואה הכוללת למשקיעים צפויה לגדול משמעותית במהלך חיי ההשקעה.

בעת הרכישה הוקצו רזרבות בסך של כ 2.2 מיליון $ לצורך ביצוע עבודת התאמה בנכס במקרה של עזיבת HPS בשנת 2022.

אסטרטגיית ההשקעה בנכס זה הייתה רכישה במכפיל היוון אגרסיבי בשיעור של כ 9% עקב סיום תקופת השכירות בשנת 2022. מימוש האופציה והארכת הסכם השכירות בתחילת שנת 2022, עתיד להתממש לפי כל הערכות שבידנו, כפועל יוצא מזה גם מכפיל ההיוון צפוי לרדת לכ- 7% ובכך להעלות משמעותית את שווי הנכס. על פי הסכם השכירות, במועד מימוש האופציה קיימת עלייה של כ 25% בדמי השכירות. לאור כל האמור, מתוכנן הליך של מימון מחדש לנכס שיאפשר החזר של ההון העצמי שהושקע כולו או חלקו, ובנוסף עלייה בתשואה הרבעונית.

השאירו פרטים למידע נוסף

דילוג לתוכן