אסטרטגיית ההשקעות שלנו

השקעות מטרתן לייצר צמיחה להון שצברנו. כמו העץ והצמיחה בטבע, השקעה יציבה שזוכה לתנאים, לדרך ולמחשבה- תסגל לעצמה שורשים איתנים ויציבות, שבסופו של תהליך תניב את התמורה ואת הפרי הראויים ביותר. 

קבוצת אופק השקעות מובילה את לקוחותיה ושותפיה לאפיקי השקעה אלטרנטיביים. אפיקי השקעה אלה מניבים תשואות עודפות בהשוואה לאפיקי ההשקעה המקובלים בשוק ההון. האמור מתאפשר באמצעות בניית קרנות Private Equity להשקעה בפרויקטים. 

לצורך איתור הפרויקטים, מפעילה קבוצת אופק השקעות צוות מיומן של כלכלנים ויזמים, הפועל לאיתור הזדמנויות יוצאות דופן בשוק הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. לצד אלה, עוסק צוות מקצוענים בבחינת העסקאות וגיבוש בטוחות ראויות, על מנת להקטין את הסיכונים, לקצר את זמן קבלת התשואות, בין היתר, כדי לאפשר למשקיעים "לישון בשקט" ולדעת שכספם שמור ומנוהל במקצועיות ואחריות מלאה. 

קבוצת אופק השקעות מעמידה בראש סדר העדיפויות שלה את ההגנה על כספי המשקיעים תוך הקפדה יתרה על מנהל תקין של הגופים המנהלים. בכל קרנות ההשקעה, משמש קובי אברהמי כדירקטור מטעם המשקיעים ומעורב באופן פעיל ושוטף בניהול וקבלת החלטות. כך, הוא וצוות קבוצת אופק יכולים לבצע בקרה שוטפת ולנהל עבור הקבוצה ומשקיעיה את נכסי ההשקעה. קבוצת אופק השקעות רותמת את כל היכרותה עם המוסדות הפיננסיים והיזמים המובילים לטובת בניית העסקאות במתווה יוצא הדופן שלהן.

תשואות עודפות ביחס לאלטרנטיבות השקעה אחרות, תזרים שוטף וראש שקט למשקיעים - זו המשימה שלנו

ירידת הריביות בעולם, קיפאון בשוק ההון ומשברים כלכליים תקופתיים בשווקים הבינלאומיים יחד עם טרנדים עולמיים של שיתוף במשאבים הובילו להתפתחות ערוצי השקעה משותפים באמצעות קרנות השקעה פרטיות – Private equity. כחלוצה בכל תחומי עיסוקה, אימצה קבוצת אופק השקעות מדיניות של בניית קרנות השקעה פרטיות על מנת לפזר חלק מההשקעות מחוץ לשוק ההון ולייצר אלטרנטיבת השקעה אטרקטיבית ללקוחותינו, אלטרנטיבה המייצרת תשואה שוטפת.

קבוצת אופק השקעות עוסקת כל העת בפיתוח מודלים יצירתיים וחדשניים המכוונים לערך תוצאה גבוה ותמורה מקסימלית ללקוחותיה, תוך שימוש בכלים הנובעים מידע, ניסיון והבנה מעמיקה של מגמות השוק, פיזור סיכונים, מעקב ובקרה באמצעות מערכות משוכללות ובחינה מתמדת של המגמות והתמורות בשוק בזמן אמת. בארץ, אנו פועלים לאיתור ממוקד ומושכל של פרויקטים לצורך יזמות. בארה"ב אנו מתמקדים במינוף של הזדמנויות באמצעות רכישת נכסים בתמחור חסר או נכסי VALUE ADD  (נכסים הניתנים להשבחה משמעותית) כאשר הן בארץ והן בחו"ל ניהול קפדני ואפקטיבי של הנכסים עושה את ההבדל.

יוזמה, יצירתיות עסקית ואחריות אישית

אנו פועלים מתוך ההבנה שרק יוזמה, יצירתיות ולקיחת אחריות אישית על אפיקי ההשקעה עשויים להניב תשואה גבוהה מהמקובל בשוק. כמדיניות ברורה – קרנות ההשקעה הפרטיות שלנו עוסקות בנדל"ן (בעיקר מניב, בארץ ובארה"ב) או השקעה בחברות ריאליות. 

מומחי קבוצת אופק השקעות מאתרים הזדמנויות יוצאות דופן בארץ ובעולם. ההשקעות נבחנות בקפידה רבה, תוך הפעלת אמות מידה מחמירות ביותר על מנת למזער ככל שניתן את הסיכונים למשקיעים. בתהליך יצירתי וזהיר, אנו מאפשרים ללקוחותינו להיחשף להזדמנויות להשגת תשואות נאות עם תנודתיות נמוכה המאפיינת את שוק הנדל"ן המניב. קריטריון מרכזי בבחירת הנכסים להשקעה הוא היכולת למקסם ערך ולהשביח את הנדל"ן תוך פרק זמן של 3 – 5 שנים, על מנת לממש רווחים בפרק זמן סביר ותוך כדי חלוקת תשואות רבעוניות נאות בדרך.

כל עסקה עוברת בדיקות נאותות (Due Diligence) קפדניות של האספקטים המשפטיים, שמאיים וחשבונאיים על ידי טובי המומחים בארץ או בחו"ל. במקביל, נבחנות סוגיות מיסוי ותנאי מימון בנקאי. כמו כן, אנו מבצעים מבחני רגישות לעסקה ובוחנים מראש מצבי משבר אשר עלולים להתרחש בכל נכס.

קבוצת אופק השקעות משקיעה אך ורק בנכסים או חברות בהן יש לה שליטה מלאה על הניהול וקבלת ההחלטות. 

שקיפות מלאה ואמון

קבוצת אופק השקעות מאמינה כי אמון המשקיעים בה ובמנהליה הוא הנכס המרכזי המאפשר את צמיחתה. קוד האמון בנינו לבין משקיעינו מהווה ערך עליון עבורנו. 

לאורך כל התהליך, משלב יזום  ובחינת ההשקעה ודרך ניהול הפרויקטים ועד למימוש ההשקעה, קבוצת אופק השקעות משתפת את המשקיעים בכל הנתונים, המידע וההערכות ומתחייבת לפעול בשקיפות מלאה מול המשקיעים כשותפים מלאים. כחלק בלתי נפרד מזהות החברה ומנהליה, אנו עומדים לרשות המשקיעים שלנו בכל עת, לכל שאלה או הבהרה על ההשקעה, תוך חשיפת מלוא נתוני ההשקעה ומלוא מסמכי הפרויקט.

זהות אינטרסים- השקעת הון עצמי וקדימות חלוקת התשואה למשקיעים

קבוצת אופק השקעות משקיעה בכל אחת מקרנות ההשקעה אותן היא יוזמת ומנהלת הון עצמי שלא יפחת מ-5% משווי ההון הדרוש לעסקה.

דמי הניהול השוטפים להם זכאית קבוצת אופק השקעות, תלויים באופן ישיר בהצלחת המתווה העסקי והתממשות התחזיות הכלכליות שהוצגו בפני המשקיעים. בנוסף, וכחלק ממדיניות הקבוצה, היא זכאית לדמי ניהול רק לאחר חלוקת תשואה שוטפת וקבועה למשקיעיה. בהפעלת מדיניות זו, קבוצת אופק השקעות נוטלת סיכון יחד עם משקיעיה ויוצרת זהות אינטרסים מוחלטת בינה לבין משקיעיה ונדירה בקרב מנהלי השקעות.    

בביצוע אקזיט, 60% מהרווח משולם למשקיע ו- 40% לקבוצת אופק השקעות.

דילוג לתוכן