SOUTH PLAZA

South Plaza, Nashville, Tennessee

סוג הנכס

מסחרי

מיקום

1,269,373 $

שווי הנכס

24,189,291 $

סוג הנכס

מסחרי

מיקום

1,269,373 $

גודל הנכס

169,500 SF

על הפרויקט

רכישת נכס מסחרי מניב בנשוויל טנסי בשנת 2017 תמורת הסך של 10,500,000 $.

הנכס ממוקם בסמוך לצירי תנועה מרכזיים בהם עוברים ביום כ 70,000 רכבים. אזור המגורים סביב הנכס מונה כ- 100,000 תושבים מהמעמד הבינוני הגבוה ומתאפיין בצמיחה.   

הנכס מאוכלס על ידי מגוון רחב של שוכרים, חלקם נכסים של רשתות גדולות וחלקם נותני שירותים לתושבי האזור וביניהם: National Tenants, McDonalds, Dollar Tree, Big Lots, Office Max.

הנכס נרכש עם תכנית להשבחתו לרבות שיפוץ מקיף, מכירת חלק ממנו וכן קבלת ומימוש זכויות בניה נוספות. בנוסף, הנכס נרכש עם יכולת השבחה מובנית של כ 20% וזאת לאור העלאת התפוסה של הנכס באמצעות השכרת יחידותיו לנותני שירותים נוספים.   

כנגד ההשקעה בנכס למשקיעינו הוקצו מניות בשותפות המחזיקה את הנכס כאשר המשקיעים נהנים מחלוקה רבעונית של רווחים ובעת מימוש הנכס, יהיו זכאים המשקיעים לרווחים נוספים בגין עליית ערך הנכס (אפסייד) בתוספת לחלוקות הרבעוניות, כך שהתשואה הכוללת למשקיעים צפויה לגדול משמעותית במהלך חיי ההשקעה.

בתקופה הקרובה יחלו עבודות שיפוץ בנכס לרבות בניית יחידה נוספת שצפויה להגדיל את הרווח התפעולי השנתי (NOI).

בהשקעה זו הסתיים הליך של קבלת הלוואה חלופית לנכס (Re Finance) כך שמלוא קרן ההשקעה הוחזרה למשקיעים (Re Finance), הנכס נותר בבעלותנו ומניב תשואה רבעונית דו ספרתית נאה.

השאירו פרטים למידע נוסף

דילוג לתוכן