שקיפות

אופק משקיעה בכל אחת מקרנות ההשקעה אותן היא יוזמת, הון עצמי שלא יפחת מ-5% משווי ההון בעסקה. דמי הניהול השוטפים של אופק תלויים באופן ישיר בהצלחת המתווה העסקי והתחזיות הכלכליות שהוצגו בפני המשקיעים. 

לאורך כל התהליך, נשמרת שקיפות מלאה. כל מסמכי הפרוייקט נגישים לכל המשקיעים.

יצרתיות

אנו פועלים מתוך ההבנה שרק יוזמה, יצירתיות ולקיחת אחריות אישית על אפיקי ההשקעה, עשויים להניב תשואה גבוהה מהמקובל בשוק. כמדיניות ברורה – קרנות ההשקעה הפרטיות שלנו עוסקות בנדל"ן (בעיקר מניב, בארץ ובארה"ב) או השקעה בחברות ריאליות. מומחי אופק מאתרים הזדמנויות יוצאות דופן בארץ ובעולם. ההשקעות נבחנות בקפידה רבה, תוך הפעלת אמות מידה מחמירות ביותר על מנת למזער ככל שניתן את הסיכונים למשקיעים. בתהליך יצירתי וזהיר אנו מאפשרים ללקוחותינו להיחשף להזדמנויות להשגת תשואות נאות עם תנודתיות נמוכה המאפיינת את שוק הנדל"ן המניב.

עבודת צוות

המשקיעים נהנים מעדיפות בחלקות התשואה. דמי הניהול של אופק מועברים רק לאחר חלוקת תשואה שוטפת בסך של 7% למשקיעים.
בביצוע אקזיט, 60% מהרווח משולם למשקיע ו-40% לאופק.

צמיחה

כל עסקה עוברת בדיקות נאותות (Due Diligence) קפדניות של האספקטים המשפטיים, שמאיים וחשבונאיים על ידי טובי המומחים בארץ או בחו"ל. במקביל, נבחנות סוגיות מיסוי ותנאי מימון בנקאי. כמו כן, אנו מבצעים מבחני רגישות רבים לעסקה ובוחנים מראש תכניות למצבי משבר אשר עלולים להתרחש בכל נכס.

אופק משקיעה אך ורק בנכסים או חברות בהן יש לה שליטה מלאה על הניהול וקבלת ההחלטות. 

דילוג לתוכן