Saybrook - STAPLES - השקעות נדל"ן בארה"ב
מרכז לוגיסטי וחנות בעלת פידיון גבוה

1000 Boston Post Road in Old Saybrook, Connecticut CT 06475

נכס מסחרי המאוכלס ע"י שוכר יחיד מתחום הציוד המשרדי השוכר את הנכס כבר 20 שנים מאז 1997. הנכס משמש כמרכז הפצה ולוגיסטיקה לכל חנויות הרשת ולצרכנים בטווח של 15 מייל וזו גם החנות עם הפדיון הגבוה ביותר של הרשת באזור Connecticut. האזור מתאפיין באוכלוסייה במעמד בינוני + מעל הממוצע הלאומי, עם הכנסה ממוצעת של 115,000$ לשנה.

הנכס נרכש ב-3.66 מיליון דולר

 

1000 Boston Post Road in Old Saybrook, Connecticut CT 06475

נכס מסחרי המאוכלס ע"י שוכר יחיד מתחום הציוד המשרדי השוכר את הנכס כבר 20 שנים מאז 1997. הנכס משמש כמרכז הפצה ולוגיסטיקה לכל חנויות הרשת ולצרכנים בטווח של 15 מייל וזו גם החנות עם הפדיון הגבוה ביותר של הרשת באזור Connecticut. האזור מתאפיין באוכלוסייה במעמד בינוני + מעל הממוצע הלאומי, עם הכנסה ממוצעת של 115,000$ לשנה.

הנכס נרכש ב-3.66 מיליון דולר